Мета АУІПЕ

Консолідація зусиль бізнесу та держави щодо забезпечення умов для розвитку конкурентоспроможної економіки на засадах цивілізованих ринкових відносин та створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, налагодження ефективного діалогу та співпраці держави та бізнесу.

Захист, розвиток, підтримка і відстоювання ідейних, економічних, соціальних та інших законних інтересів Учасників Асоціації, пов'язаних з їх діяльністю у сфері ринку побутової техніки та електроніки.

Зусилля спрямовуються на:

  • підвищення рівня інвестиційної привабливості України, покращення умов для ведення бізнесу на галузевому ринку, забезпечення рівних конкурентних умов для всіх без виключення операторів ринку товарів;
  • забезпечення інтересів споживачів товарів в якісній та безпечній продукції, що відповідає вимогам законодавства в галузі технічних стандартів;
  • забезпечення спільної скоординованої протидії незаконним схемам ввезення та реалізації на внутрішньому ринку України товарів, ввезенню та реалізації на внутрішньому ринку України контрафактних товарів;
  • забезпечення формування цивілізованого та прозорого ринку товарів, протидія реалізації на внутрішньому ринку товарів, імпортованих із порушенням митного законодавства, ухиленням від сплати митних платежів, порушенням прав інтелектуальної власності;
  • забезпечення підготовки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, спрямованих на формування контрольованого та прозорого ринку товарів;
  • забезпечення реалізації комплексу заходів, спрямованих на створення ефективного механізму профілактики та протидії корупційним проявам з боку посадових осіб державних органів;
  • забезпечення заходів, спрямованих на реформування системи державного контролю та регулювання ринку товарів, шляхом підготовки пропозицій для вдосконалення положень законодавства, що регулює цей ринок, а також коригування норм та положень, що створюють умови для безпідставного адміністративного тиску на суб’єктів господарювання і сприяють проявам корупції з боку посадових осіб державних органів.