АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКІ ІМПОРТЕРИ ПОБУТОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ"

АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКІ ІМПОРТЕРИ ПОБУТОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ" об'єднує підприємства та організації, що імпортують побутову техніку та електроніку в Україну для задоволення споживчих потреб громадян та гостей нашої країни. Розуміючи проблемність та непрозорість функціонування внутрішнього ринку товарів на даний час, наявністю випадків реалізації на внутрішньому ринку товарів, що ввезені з порушенням митного та податкового законодавства, контрафактних товарів, та товарів, що можуть бути небезпечними для споживачів у зв‘язку із недотриманням вимог щодо безпеки таких товарів, основні (великі) імпортери товарів побутової техніки та електроніки, а також великі спеціалізовані торговельні мережі, з урахуванням ситуації, що склалася в державі, та задекларованих підходів до державного регулювання підприємницької діяльності та прозорості ведення бізнесу, вбачають необхідність формування та реалізації комплексних заходів по легалізації імпорту і внутрішнього ринку товарів.

ДІЯЛЬНІСТЬ організації спрямована на координацію роботи учасників, а також належне представництво та відстоювання їх законних інтересів у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та установами незалежно від форм власності. Задля ефективної діяльності Асоціація збирає, аналізує та поширює інформацію, що може бути корисною для Учасників: досягнення науки, технічні знання, проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності з метою аналізу та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення, поради з встановлення та розвитку відносин з органами влади та іншими організаціями, а також надає методичні рекомендації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації, перспектив розвитку, вдосконалення та захисту ринку товарів побутової техніки та електроніки.

Асоціація "Українські імпортери побутової електроніки" - Партнерські відносини влади та бізнесу

Прагнучи до консолідації зусиль учасників ринку побутової техніки та електроніки, з одного боку, та державою, з іншого боку, щодо забезпечення умов для розвитку конкурентоспроможності економіки на засадах цивілізованих ринкових відносин та створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та налагодження ефективного діалогу та співпраці держави та бізнесу, Асоціації встановлено офіційні відносини консультативного характеру з митними та податковими органами Державної фіскальної служби України щодо:

  • запровадження дієвих механізмів для недопущення створення з боку державних органів штучних перешкод в діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності, що працюють на ринку товарів побутової техніки та електроніки;
  • формування ефективної системи профілактики та протидії проявів корупції та хабарництва з боку посадових осіб державних органів;
  • забезпечення інтересів споживачів товарів в якісній та безпечній продукції, що відповідає вимогам законодавства в галузі технічних стандартів; забезпечення ефективної протидії ввезенню та реалізації на внутрішньому ринку України контрафактних товарів;
  • забезпечення формування цивілізованого та прозорого ринку товарів, протидія та недопущення реалізації на внутрішньому ринку товарів, імпортованих із порушенням митного законодавства, ухилення від сплати митних платежів, порушенням прав інтелектуальної власності;забезпечення заходів, спрямованих на реформування системи державного контролю та регулювання ринку товарів шляхом підготовки пропозицій для вдосконалення положень чинного законодавства, що прямо або опосередковано регулюють ринок побутової техніки та електроніки.

Генеральний директор Асоціації "Українські імпортери побутової електроніки"
Арасланова Софія